Autoschade Frans Beckers voldoet aan de allernieuwste normen van de kwaliteitscertificering.

Deze nieuwe norm ISO 9001:2000 richt zich nog meer dan voorheen op de klanttevredenheid. Was voorheen meer het streven om de klant tevreden te stellen, in de nieuwe norm is dit een eis. In alle procedures en instructies dient men zich de vraag te stellen, wie is de klant, wat wil de klant, kan ik hieraan voldoen, heb ik dat ook gedaan, is de klant tevreden en wat zal er moeten gebeuren om de klant nog meer tevreden te maken?

De directie verklaart, dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals deze zijn vastgelegd in het Handboek Procedures overeenkomstig de eisen van NEN EN ISO 9001:2000 zijn en de feitelijke situatie weergeven van alle handelingen en activiteiten binnen de bedrijfsorganisatie. De directie garandeert al haar opdrachtgevers, dat alle verplichtingen, die voortvloeien uit het kwaliteitsbeleid steeds en zonder voorbehoud worden nagekomen.

 

Alle eisen van de Internationale Standaard NEN EN ISO 9001:2000 zijn geborgd in bedrijfsprocedures. ledereen in de

organisatie heeft zijn eigen taak en functie met betrekking tot het kwaliteitsbeleid en is gehouden aan de uitvoering ervan.

Speciale procedures zijn gericht op het instandhouden van een hoogwaardig kwaliteitsniveau van de organisatie.

Bovendien houden zij in dat voortdurend gestreefd wordt naar kwaliteitsverbeteringen.

 

De oppervlakte van onze werkplaats is 800m², waar we met 7 personen werkzaam zijn

 

Aangesloten bij de volgende organisaties:

 • Focwa (Focwa Garantiefonds, categorie 2).
 • Focwa Eurogarantbedrijf
 • ANWB afdeling erkenningen
 • Autoschade TopSelect

Marktgegevens:

 • Markt (scope). Herstellen van schades en uitvoeren van spuitwerkzaamheden aan personen- en kleine bedrijfswagens en motoren.
 • Marktbereik. 
  Geheel.
 • Klantenprofiel. 
  Alle soorten verzekeringsdekkingen.
 • Klanten. 
  Particulieren; lokale overheden; leasemaatschappijen; garages ; verzekeraars; dealers, fleet owners.