Goed te bereiken in de onmiddellijke nabijheid van de omliggende gemeenten Landgraaf, Kerkrade en Onderbanken enerzijds en de gemeente Heerlen anderzijds, alsmede in de directe omgeving van het duitse grensgebied. Het bedrijf is gelegen op het industrieterrein Haefland van de gemeente Brunssum.

De onderneming onderschrijft het initiatief van de omliggende gemeenten om zich te profileren als Parkstad-gemeente hetgeen de bereikbaar ten goede komt. Daar waar mogelijk zal de onderneming hier zeker op in spelen.

Klik hier voor een routebeschrijving.