Professioneel kwaliteitssysteem

Inleiding

Ambachtelijke vaardigheden worden gedurende het schadeherstelproces gecombineerd met de nieuwste technische ontwikkelingen. Zo zijn wij in staat om:

  • Kleine deukjes te repareren zonder het opnieuw te hoeven spuiten.
  • Kunststofonderdelen te repareren.
  • Dash-boards en bekleding te repareren.
  • Een special treatment te verzorgen voor het verwijderen van chemische vervuiling en spoorroest.

Het spuiten op waterbasis is door Autoschade Frans Beckers geperfectioneerd.

 

Kwaliteitssysteem

Autoschade Frans Beckers beschikt over een op schrift gesteld kwaliteitssysteem en houdt dit op peil om zo te bewerkstelligen dat alle producten en diensten aan welomschreven eisen voldoen. Het kwaliteitssysteem is opgebouwd uit diverse onderdelen, en is als volgt georganiseerd:

  • Beleid. Wordt bepaald en gecontroleerd door de directie en het kwaliteitsteam.
  • (HKZ) Handboek Kwaliteitszorg. Wordt beheerd door de directievertegenwoordiger en de kwaliteitscoördinator.
  • Procedureboek formulieren. Worden mede bepaald door voorstellen van alle medewerkers.
  • Werkinstructies per project . Worden mede bepaald door voorstellen van alle medewerkers.

Veiligheid en milieu

De directie acht het van groot belang dat de veiligheid van alle medewerkers wordt gewaarborgd en dat er maatregelen worden getroffen en nageleefd ter bescherming van het milieu.

 

Het bedrijf, ziet er mede toe dat aan alle wettelijke verplichtingen op grond van Arbo- en milieu wordt voldaan en volgt de nieuwe ontwikkeling in deze welke zo spoedig mogelijk door het bedrijf wordt aangepast. Mede zullen de Focwa Eurogarant richtlijnen in acht worden genomen.

 

Er is een procedure arbo, milieu- en veiligheid opgenomen welke het handboek moet vormen voor de vereiste voorschriften.

 

Klanttevredenheid

Permanent worden de klanten verzocht te reageren op het verloop van de reparatie. Op- en aanmerkingen en/of eventuele klachten worden na ontvangst onmiddellijk met de betreffende medewerkers besproken en er wordt terstond daarna met de cliënt contact gezocht voor het oplossen van zijn problemen, terwijl deze bemerkingen tevens een grondslag vormen voor maatregelen om toekomstige afwijkingen te voorkomen. Behalve het continu eigen kwaliteitsonderzoek neemt de onderneming deel aan het kwaliteitsonderzoek van de bij de ANWB erkende bedrijven. De klant wordt verzocht om hun mening kenbaar te maken op de website van de ANWB: www.anwb.nl/erkenningen.  Onder het kopje meningen kunt u de juiste vragenlijst selecteren, invullen en verzenden.

 

Kwaliteit en garantie

Het borgen van kwaliteit, gekoppeld aan NEN EN ISO 9001:2000 en audits, zorgt ervoor, dat het proces van schadeherstel beheersbaar is gemaakt. Ook noodzakelijk te maken kosten zijn in bedwang. U als cliënt bent er zeker van dat een hersteld voertuig aan alle te stellen eisen van kwaliteit volledig voldoet en dat de reparatie tegen een acceptabele prijs plaatsvindt. Toch zullen we dit ook schriftelijk bevestigen door het uitgeven van een Focwa Eurogarant garantiebewijs met een geldigheidstermijn van 4 jaar c.q. de volledig fabrieksgarantie wanneer u deze verliest of dreigt te verliezen. Kwaliteit zit niet alleen in de handen doch ook in de het gedachtepatroon van de betrokken personen. Het kwaliteitssysteem en de daarbij horende houding helpt ons daarbij.